Disclaimer Airpro

Airpro streeft ernaar op zijn website betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Desondanks kan het zijn dat op de website op enig moment onjuiste of onvolledige informatie wordt vermeld, waarvoor Airpro redelijkerwijs geen aansprakelijkheid kan dragen. Onjuistheden of onvolledigheden worden zo spoedig mogelijk hersteld. Kennelijke druk- en zetfouten worden voorbehouden.

De informatie op de website wordt voortdurend aangevuld en/of aangepast. Airpro behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren.

Airpro kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Airpro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop vermelde informatie. Airpro aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Airpro worden beheerd en/of onderhouden en waarnaar middels de website van Airpro wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Airpro.

De bezoeker van de website van Airpro is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Het is de bezoeker verboden enige inhoud van de website te bewerken of te kopiƫren. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de vormgeving, werking, beelden en overige inhoud van de website en de daarop gepubliceerde informatie worden door Airpro nadrukkelijk voorbehouden. De website, de vormgeving daarvan, het aanbod daarop en alle daarop gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van Airpro. De bezoeker is verplicht de aanwijzingen op te volgen die Airpro ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie voorschrijft.

Nederlands recht is van toepassing.